Laerskool Lochnerhof

Skoolgeld 2022

Die begrotingsvergadering vir 2022 is op 22 September 202 gehou en die skoolgelde is vasgestel soos volg:

GRAAD R TOT GRAAD 7

  • Skoolgelde is vasgestel as R18 370-00 en is vooraf betaalbaar.
  • Die skoolgelde kan egter afbetaal word oor 11 maande in maandelikse paaiemente van R1 670-00 elk (Januarie – November 2022).
  • Indien u die volle jaarlikse skoolgeld betaal voor/op 31 Januarie 2022, ontvang u korting van 7,5% (R1 377-75) = bedrag betaalbaar R16 992-25.

GRAAD RR

  • Skoolgelde is vasgestel as R20 020-00 en is vooraf betaalbaar.
  • Die skoolgelde kan egter afbetaal word oor 11 maande in maandelikse paaiemente van R1 820-00 elk (Januarie – November 2022).
  • Indien u die volle jaarlikse skoolgeld betaal voor/op 31 Januarie 2021, ontvang u korting van 7,5% (R1 501-50) = bedrag betaalbaar R18 518-50.

Die skoolgeld is betaalbaar in ooreenstemming met die bepalings van Artikel 38 en 39(1) van die Suid-Afrikaanse Skolewet.

Alle ouers moet skoolgeld betaal, tensy daar vooraf (vanaf 25 Januarie 2022 en nie later as 28 Februarie 2022) by die Beheerliggaam aansoek gedoen is vir volle, gedeeltelike of voorwaardelike kwytskelding van skoolgeld.

Die volledige prosedure wat gevolg moet word vir sodanige aansoek is vanaf 30 November 2020 by die skool beskikbaar (mev. Chanté Mostert finansies@lochnerhof.co.za en mev. Tania Clark info@lochnerhof.co.za).

Die proses vir invordering van agterstallige of uitstaande skoolgelde word herbevestig en dit sluit in die oorhandiging aan prokureurs en swartlysting asook siviele sake teen ouers.

Die skool se bankbesonderhede indien u ‘n elektroniese oorbetaling wil maak: ABSA, Strand, Rekeningnommer: 420 490 003. U kind se Rekening Nr./Naam, Van en Graad as verwysing asb.

Vriendelike groete

MARIUS STENEKAMP
VOORSITTER: BEHEERLIGGAAM