Laerskool Lochnerhof

ONTSTAAN

As gevolg van die groot leerlingtal van die Laerskool Hendrik Louw, Strand, in die vroeë vyftigerjare, is daar besluit om ondersoek te doen na die stigting van ‘n nuwe skool. Gedurende 1955 stel die Departement van Onderwys die Skoolraad van Stellenbosch in kennis dat die Metodiste Kerkskool aangekoop is en dat dit tot beskikking is vir die stigting van ‘n nuwe skool.

Alhoewel die geriewe van hierdie ter stigte skool gebrekkig was, het die Departement van Onderwys belowe dat die geriewe verbeter sou word.

STIGTING

Ná die wintervakansie, op die oggend van 17 Julie 1956, marsjeer Mnr. Karl Kielblock met 7 personeellede en 243 leerlinge vanaf Laerskool Hendrik Louw na die nuutgestigte skool en is dit op 20 Julie 1956 amptelik geopen deur Dr. G. J. Joubert, Inspekteur van Onderwys. Mnr. Karl Kielblock, bekende Afrikaanse skrywer, het as hoof waargeneem tot en met 5 Desember 1956. Die naam “Lochnerhof” het sy naam te danke aan die ou Landgoed Lochnerhof waarop die skool geleë is.

Missie

Beste skool denkbaar.

Visie

Die personeel, ouers en leerders van Laerskool Lochnerhof bedryf ‘n waardegedrewe skool waar goed toegeruste onderwysers binne ‘n kindervriendelike, ondersteunende atmosfeer totale opvoeding laat plaasvind sodat al die leerders ontwikkel in suksesvolle landsburgers wat ‘n positiewe verskil in die samelewing maak.

Ons skool se ligging